Psychologische hulp

De zorg voor psychische klachten:

Uw  huisarts verzorgt de eerste opvang indien u psychische klachten heeft en beoordeelt of u binnen de praktijk behandeld kunt worden of dat u verwezen moet worden.

 Binnen onze praktijk kunt u terecht bij onze praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Mevrouw Dammers werkt sinds 2014 in onze praktijk en biedt laagdrempelige psychologische ondersteuning, vaak in combinatie met online therapie. Deze zorg valt onder de huisartspraktijk en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

 Zij kan samen met u kijken welke zorg u nodig heeft en kan u ook eventueel doorverwijzen naar de geschikte hulpverlener die de behandeling zal overnemen.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de assistente. Als u aangeeft dat u vanwege psychologische klachten een afspraak wilt, dan kan zij hiermee rekening houden in de planning.

Vragen?

Bel ons op: 0598 – 393 050